Hướng dẫn thiết lập WadaBar

1
Để cài đặt tùy chỉnh cho WadaBar, nhấn chuột phải vào nút Wada ở góc trên bên phải.
2
Сhọn Settings/Tùy chọn trong thanh xổ xuống.
3
Tick để đặt Wada làm trang chủ trên trình duyệt.
4
Kích hoạt bảo vệ việc thay đổi trang chủ từ các trang web và ứng dụng của bên thứ ba.
5
Nhấn nút "Reset to defaults" để hồi phục các tùy chỉnh mặc đinh.
6
Nhấn OK để lưu các tùy chỉnh đã lựa chọn.
7
Nhất "Cancel" để từ chối các thay đổi.
8
Nhấn vào biểu tượng quả cầu để chọn hiển thị tin tức cập nhật từ http://news.wada.vn/.
9
Lựa chọn đọc toàn bộ tin trên Wada hoặc trên trang gốc.
10
Nhấn chuột để lựa chọn lượng tin được hiển thị.
11
Di thanh gạt để ấn định thời gian mỗi tiêu đề tin hiển thị trên thanh công cụ.
12
Nhấn chuột vào biểu tượng kính lúp để chọn hiển thị kết quả tìm kiếm từ WADA.
13
Nhấn chuột vào biểu tượng phong bì để nhập thông tin email của bạn.
14
Di thanh gạt để ấn định thời gian cập nhật email.

Ghi chú

 1. Để cài đặt tùy chỉnh cho WadaBar, nhấn chuột phải vào nút Wada ở góc trên bên phải.
 2. Сhọn Settings/Tùy chọn trong thanh xổ xuống.
 3. Tick để đặt Wada làm trang chủ trên trình duyệt.
 4. Kích hoạt bảo vệ việc thay đổi trang chủ từ các trang web và ứng dụng của bên thứ ba.
 5. Nhấn nút "Reset to defaults" để hồi phục các tùy chỉnh mặc đinh.
 6. Nhấn OK để lưu các tùy chỉnh đã lựa chọn.
 7. Nhất "Cancel" để từ chối các thay đổi.
 8. Nhấn vào biểu tượng quả cầu để chọn hiển thị tin tức cập nhật từ http://news.wada.vn/.
 9. Lựa chọn đọc toàn bộ tin trên Wada hoặc trên trang gốc.
 10. Nhấn chuột để lựa chọn lượng tin được hiển thị.
 11. Di thanh gạt để ấn định thời gian mỗi tiêu đề tin hiển thị trên thanh công cụ.
 12. Nhấn chuột vào biểu tượng kính lúp để chọn hiển thị kết quả tìm kiếm từ WADA.
 13. Nhấn chuột vào biểu tượng phong bì để nhập thông tin email của bạn.
 14. Di thanh gạt để ấn định thời gian cập nhật email.

Hướng dẫn thiết lập WadaBar

1
Để cài đặt tùy chỉnh cho WadaBar, nhấn chuột phải vào nút Wada ở góc trên bên trái.
2
Nhấn vào Tùy chọn để tiếp tục cài đặt.
3
Tick để đặt Wada làm trang chủ trên trình duyệt.
4
Kích hoạt bảo vệ việc thay đổi trang chủ từ các trang web và ứng dụng của bên thứ ba.
5
Nhấn nút "Reset to defaults" để hồi phục các tùy chỉnh mặc đinh.
6
Nhấn OK để lưu các tùy chỉnh đã lựa chọn.
7
Nhất "Cancel" để từ chối các thay đổi.
8
Nhấn vào biểu tượng quả cầu để chọn hiển thị tin tức cập nhật từ http://news.wada.vn/.
9
Lựa chọn đọc toàn bộ tin trên Wada hoặc trên trang gốc.
10
Nhấn chuột để lựa chọn lượng tin được hiển thị.
11
Di thanh gạt để chọn khoảng thời gian giữa mỗi lần cập nhật.
12
Di thanh gạt để ấn định thời gian mỗi tiêu đề tin hiển thị trên thanh công cụ.
13
Nhấn chuột vào biểu tượng kính lúp để chọn hiển thị kết quả tìm kiếm từ WADA.
14
Nhấn chuột vào biểu tượng phong bì để nhập thông tin email của bạn.
15
Nhấn chuột để lựa chọn nhà cung cấp email của bạn.
16
Nhập địa chỉ email và mật khẩu đăng nhập.
17
Di thanh gạt để ấn định thời gian cập nhật email.
18
Lựa chọn cách WadaBar báo khi bạn có mail mới.

Ghi chú

 1. Để cài đặt tùy chỉnh cho WadaBar, nhấn chuột phải vào nút Wada ở góc trên bên trái.
 2. Nhấn vào Tùy chọn để tiếp tục cài đặt.
 3. Tick để đặt Wada làm trang chủ trên trình duyệt.
 4. Kích hoạt bảo vệ việc thay đổi trang chủ từ các trang web và ứng dụng của bên thứ ba.
 5. Nhấn nút "Reset to defaults" để hồi phục các tùy chỉnh mặc đinh.
 6. Nhấn OK để lưu các tùy chỉnh đã lựa chọn.
 7. Nhất "Cancel" để từ chối các thay đổi.
 8. Nhấn vào biểu tượng quả cầu để chọn hiển thị tin tức cập nhật từ http://news.wada.vn/.
 9. Lựa chọn đọc toàn bộ tin trên Wada hoặc trên trang gốc.
 10. Nhấn chuột để lựa chọn lượng tin được hiển thị.
 11. Di thanh gạt để chọn khoảng thời gian giữa mỗi lần cập nhật.
 12. Di thanh gạt để ấn định thời gian mỗi tiêu đề tin hiển thị trên thanh công cụ.
 13. Nhấn chuột vào biểu tượng kính lúp để chọn hiển thị kết quả tìm kiếm từ WADA.
 14. Nhấn chuột vào biểu tượng phong bì để nhập thông tin email của bạn.
 15. Nhấn chuột để lựa chọn nhà cung cấp email của bạn.
 16. Nhập địa chỉ email và mật khẩu đăng nhập.
 17. Di thanh gạt để ấn định thời gian cập nhật email.
 18. Lựa chọn cách WadaBar báo khi bạn có mail mới.

Hướng dẫn thiết lập WadaBar

1
Để cài đặt tùy chỉnh cho WadaBar, nhấn chuột phải vào nút Wada ở góc trên bên trái.
2
Nhấn vào Tùy chọn để tiếp tục cài đặt.
3
Tick để đặt Wada làm trang chủ trên trình duyệt.
4
Kích hoạt bảo vệ việc thay đổi trang chủ từ các trang web và ứng dụng của bên thứ ba.
5
Nhấn nút "Reset to defaults" để hồi phục các tùy chỉnh mặc đinh.
6
Nhấn OK để lưu các tùy chỉnh đã lựa chọn.
7
Nhất Cancel để hủy các thay đổi.
8
Cài đặt các tùy chỉnh của mục Tin tức tại đây: số tin tức được hiển thị, khoảng cách giữa các lần cập nhật, hiển thị tin tức trên Wada hay tại trang nguồn.
9
Ở đây bạn có thể tùy chỉnh hiển thị kết quả tìm kiếm từ Wada với kết quả từ các công cụ tìm kiếm khác.

Ghi chú

 1. Để cài đặt tùy chỉnh cho WadaBar, nhấn chuột phải vào nút Wada ở góc trên bên trái.
 2. Nhấn vào Tùy chọn để tiếp tục cài đặt.
 3. Tick để đặt Wada làm trang chủ trên trình duyệt.
 4. Kích hoạt bảo vệ việc thay đổi trang chủ từ các trang web và ứng dụng của bên thứ ba.
 5. Nhấn nút "Reset to defaults" để hồi phục các tùy chỉnh mặc đinh.
 6. Nhấn OK để lưu các tùy chỉnh đã lựa chọn.
 7. Nhất Cancel để hủy các thay đổi.
 8. Cài đặt các tùy chỉnh của mục Tin tức tại đây: số tin tức được hiển thị, khoảng cách giữa các lần cập nhật, hiển thị tin tức trên Wada hay tại trang nguồn.
 9. Ở đây bạn có thể tùy chỉnh hiển thị kết quả tìm kiếm từ Wada với kết quả từ các công cụ tìm kiếm khác.