Hướng dẫn xóa bỏ WadaBar

1
Nhấn chuột phải vào nút Wada ở góc trên bên phải.
2
Chọn “Xóa khỏi Chrome” trên thanh xổ.
3
Chọn “Xóa” để xóa WADA bar khỏi Google Chrome.

Ghi chú

  1. Nhấn chuột phải vào nút Wada ở góc trên bên phải.
  2. Chọn “Xóa khỏi Chrome” trên thanh xổ.
  3. Chọn “Xóa” để xóa WADA bar khỏi Google Chrome.

Hướng dẫn gỡ bỏ WadaBar

1
Nhấn chuột vào biểu tượng Firefox ở góc trên bên trái.
2
Chọn Add-ons/Tiện ích.
3
Nhấn vào Extensions/Phần mở rộng.
4
Nhấn Remove/Xóa để gỡ bỏ WadaBar.
5
Nhấn Restart/Khởi động lại ngay để khởi động lại máy tính và kích hoạt các thay đổi.

Ghi chú

  1. Nhấn chuột vào biểu tượng Firefox ở góc trên bên trái.
  2. Chọn Add-ons/Tiện ích.
  3. Nhấn vào Extensions/Phần mở rộng.
  4. Nhấn Remove/Xóa để gỡ bỏ WadaBar.
  5. Nhấn Restart/Khởi động lại ngay để khởi động lại máy tính và kích hoạt các thay đổi.

Hướng dẫn xóa bỏ WadaBar.

1
Để gỡ bỏ WadaBar chỉ cần nhấn "x" ở góc trái.

Ghi chú

  1. Để gỡ bỏ WadaBar chỉ cần nhấn "x" ở góc trái.