Thỏa thuận cấp phép sử dụng phần mềm của Công ty Cổ phần Mạng Tầm Nhìn Mới

Chào mừng bạn đến phần mềm tìm kiếm của Wada (sau đây được gọi là phần mềm Wada).

Quan trọng – Đọc kỹ: Công ty Cổ phần Mạng Tầm Nhìn Mới (sau đây được gọi là Wada), Thỏa thuận cấp phép (sau đây được gọi là “giấy phép” hoặc “Thỏa thuận”) là một thỏa thuận pháp lý giữa Bạn (cá nhân hoặc tổ chức, được đề cập đến trong Thỏa thuận này với tên gọi là “Bạn” hoặc “của Bạn”) và Wada cho việc sử dụng phần mềm này cho máy tính để bàn và các phần mềm ứng dụng khác có thể kèm theo các phụ kiện truyền thông, phụ kiên cho việc in ấn hoặc các bộ phận và mô-đun của phần mềm. Phần mềm Wada có thể bao gồm tất cả các bản nâng cấp hoặc cập nhật mới mà Wada cung cấp cho Bạn hay được làm dành cho Bạn, hay Bạn có được sau ngày Bạn nhận được bản sao ban đầu của phần mềm Wada, cho dù phần mềm ấy không kèm theo bất cứ Thỏa thận cấp phép hay Điều khoản sử dụng nào. BẰNG CÁCH CÀI ĐẶT, SAO CHÉP, TẢI XUỐNG, TRUY CẬP HOẶC CÓ BẤT KỲ HÀNH VI SỬ DỤNG NÀO KHÁC ĐỐI VỚI PHẦN MỀM THÌ BẠN PHẢI CHẤP NHẬN LÀ MÌNH ĐÃ HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN CẤP PHÉP NÀY, NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY THÌ BẠN KHÔNG CÓ QUYỀN SỬ DỤNG PHẦN MỀM VÀ KHÔNG CÓ QUYỀN CÀI ĐẶT, TRUY CẬP HAY NHỮNG HÀNH VI KHÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN PHẦN MỀM NÀY.

Phần mềm Wada được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Phần mềm này được cấp phép cho sử dụng chứ không bán.

1. Cấp phép và hạn chế

Wada cấp phép sử dụng phần mềm wada cho Bạn không mang tính độc quyền, và bạn cũng không có quyền chuyển nhượng lại quyền cài đặt và sử dụng phần mềm theo như quy định tại các điều khoản trong thỏa thuận này. Sự bảo lưu các quyền của bạn đối với phần mềm wada sẽ được dành cho Wada.

(A) Quý khách có thể cài đặt và sử dụng phần mềm Wada hay các phiên bản cập nhật của phần mềm này trên máy tính thuộc quyền sở hữu hoặc thuộc quyền kiểm soát của mình. Quí khách có thể sử dụng phần mềm Wada cho mục đích thương mại hoặc phi thương mại phù hợp với pháp luật Việt Nam. Sự cấp phép sử dụng phần mềm Wada có thể chấm dứt đơn phương bởi một trong hai bên. Bạn có thể đơn phương chấm dứt sự cấp phép sử dụng phần mềm Wada bằng cách sau: ngưng sử dụng phần mềm Wada và các bản sao của nó, sau đó gỡ bỏ phần mềm này bằng các bước sau: vào Control Panel → Add/ Remove Program→ chọn Remove phần mềm Wada. Về phía Wada, sự cấp phép sử dụng phần mềm Wada cũng tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận cấp phép này, Wada sẽ công khai văn bản thông báo chấm dứt trên website của Wada và sẽ gửi một thông báo đến bạn.

    (B) Quý khách không thể:
  • Dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật, tháo rời, sửa đổi, cho thuê, cho vay, phân phối, làm sản phẩm phái sinh phần mềm Wada hoặc có các hành vi khác xâm phạm quyền sở hữu phần mềm Wada của chủ sở hữu (theo điều 28 Luật sở hữu trí tuệ nước CHXHCN Việt Nam năm 2005).
  • Kết hợp phần mềm Wada vào bất kỳ chip máy vi tính nào hoặc thiết bị phần cứng nào của máy vi tính do bạn sản xuất hoặc được người khác sản xuất dành cho bạn.
  • Sử dụng phần mềm Wada cho các mục đích vi phạm pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế như: khủng bố, chống phá Nhà nước…
  • Quý khách cũng không được sử dụng phần mềm Wada theo cách thức không phù hợp với Thỏa thuận cấp phép này.

2. Quyền sở hữu và mối quan hệ của các bên

TPhần mềm Wada được đăng ký bản quyền tác giả tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam và nó thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Mạng Tầm Nhìn Mới. Mối quan hệ giữa người dùng phần mềm Wada và Wada là mối quan hệ giữa chủ sở hữu và khách hàng, trong đó bạn được cấp phép sử dụng phần mềm Wada theo các điều khoản trong Thỏa thuận cấp phép này.

Phần mềm Wada cho phép người sử dụng được phép truy cập dữ liệu trên máy chủ của bên thứ ba (chủ thể khác Wada và người sử dụng), quý khách không được phép sử dụng dữ liệu trên phù hợp với Điều khoản sử dụng của bên thứ 3, nếu bạn vi phạm hạn chế này thì sự cấp phép của Wada dành cho bạn bị chấm dứt và bạn phải dừng ngay việc sử dụng phần mềm Wada và các phần khác của nó. Trong mọi trường hợp, Wada sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho sự vi phạm đó.

Wada có thể cung cấp cho bạn các phần mềm Wada đã được cập nhật, cải tiến, sửa đổi (gọi chung là “hỗ trợ”) tùy theo quyết định của mình, và có thể chấm dứt hỗ trợ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Wada có thể thay đổi, đình chỉ, chấm dứt một hay một số tính năng cũng như cơ sở dữ liệu hoặc nội dung của phần mềm Wada. Wada cũng có thể hạn chế bạn truy cập đến các bộ phận hoặc tất cả phần mềm Wada mà không cần thông báo và có trách nhiệm pháp lý cho những thay đổi đó.

3. Ngôn ngữ

Thỏa thuận được viết bằng tiếng Việt và được dịch ra tiếng Anh nhằm thuận tiện cho người sử dụng

Nếu có sự khác nhau giữa nội dung bản tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh thì bản tiếng Việt có giá trị pháp lý cao hơn.

4. Khước từ đảm bảo

SẼ KHÔNG CÓ MỘT BẢO ĐẢM NÀO CHO PHẦN MỀM WADA HAY BẤT CỨ DỮ LIỆU NÀO LẤY ĐƯỢC TỪ WADA, SỰ BẢO ĐẢM NÀY NẰM TRONG PHẠM VI CHO PHÉP CỦA LUẬT. PHẦN MỀM WADA ĐƯỢC CUNG CẤP MỘT CÁCH NGUYÊN GỐC, DO ĐÓ TRỪ TRƯỜNG HỢP LUẬT CÓ QUY ĐỊNH KHÁC, WADA SẼ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ MỘT SỰ ĐẢM BẢO NÀO VỀ THIỆT HẠI RÕ RÀNG HOẶC NGẦM HIỂU VÌ SỬ DỤNG PHẦN MỀM WADA CHO BẤT CỨ MỤC ĐÍCH GÌ. Khi Bạn chấp nhận sử dụng phần mềm Wada thì toàn bộ rủi ro về chất lượng và việc sử dụng phần mềm, Bạn phải tự chịu trách nhiệm. Trong trường hợp Wada chứng minh được thiệt hại bạn đã gây cho Wada thì bạn phải bồi thường lại các chi phí sửa chữa cần thiết. Điều này có nghĩa là bạn phải tự gánh chịu mọi thiệt hại cho máy tính của bạn hoặc các thiệt hại hữu hình hay vô hình khác do sử dụng tài liệu, dịch vụ tìm kiếm được hoặc tải về các phần mềm khác có được nhờ sử dụng phần mềm Wada.

Wada từ chối mọi sự bảo đảm về tính chính xác, hoàn thiện, sự thỏa mãn mục đích tìm kiếm, bảo đảm về quyền sở hữu công nghiệp và quyền tác giả đối với các kết quả tìm được từ phần mềm Wada.

Những khước từ đảm bảo trên sẽ có hiệu lực trong mọi trường hợp cho dù Wada đã biết hoặc chưa biết về khả năng có các khiếm khuyết của phần mềm hoặc khả năng xảy ra các thiệt hại do sử dụng các kết quả từ phần mềm Wada.

5. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

TRỪ TRƯỜNG HỢP KHI PHÁP LUẬT YÊU CẦU HOẶC CÓ THỎA THUẬN BẰNG VĂN BẢN GIỮA WADA VÀ BẠN, WADA SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO, BAO GỒM BẤT CỨ THIỆT HẠI CHUNG, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HAY PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM WADA (BAO GỒM VIỆC MẤT DỮ LIỆU HAY DỮ LIỆU BỊ LÀM CHO KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC THIỆT HẠI PHÁT SINH DO BẠN SỬ DỤNG PHẦN MỀM WADA ĐỂ HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC), NGAY CẢ KHI BẠN ĐÃ ĐƯỢC KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN HẠI ĐÓ. Wada sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về các khiếu nại, các thiệt hại phát sinh trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên xảy ra do việc sử dụng phần mềm Wada.

Các thông tin được cung cấp trên phần mềm Wada như: báo giá cổ phiếu, thông tin tài chính... có thể bị chậm, chưa chính xác, có lỗi hoặc thiếu sót. Wada sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến các thông tin đó.

6. Bồi thường thiệt hại

Bạn phải bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba theo phán quyết của tòa án có thẩm quyền do bạn đã vi phạm quyền và lợi ích của bên thứ 3, thông qua sử dụng phần mềm Wada.

Bạn phải đồng ý rằng Wada sẽ không tham gia hay đóng một vai trò nào trong việc bạn bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba.

7. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Thỏa thuận cấp phép này được xây dựng dựa trên pháp luật Việt Nam về dân sự, thương mại, sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Trong trường hợp có mâu thuẫn xảy ra giữa bạn và Wada thì sẽ giải quyết trên cơ sở thương lượng, nếu thương lượng không thành công thì một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra tòa án Việt Nam để giải quyết theo pháp luật Việt Nam.

8. Điều khoản cuối

Thỏa thuận cấp phép này là thỏa thuận duy nhất và có hiệu lực giữa người sử dụng phần mềm Wada và Wada. Trong trường hợp có sự xung đột giữa Thỏa thuận cấp phép và các văn bản trước đó giữa Wada và quý khách thì Thỏa thuận cấp phép này có hiệu lực.